Học bổng đặc biệt lên tới 8000 SGD hoặc lên đến 25% học phí tùy từng khóa học.Du học, thực tập hưởng lương tại trường 6 tháng thực tập hưởng lương 800 - 1.500 SGD một tháng tại các khách sạn, nhà hang từ 3 đến 6 sao ở Singapore.

 dfdfdfd

gggggg      gggggggggg

   gg fdfdfd

 Danh sách các trường được miễn chứng minh tài chính khi du học Úc từ 1/07/2016

dfdfd

 

 

 

           
           
           
           

 

fgfgf

fgfgf

fgfgf

fgfgf

 

Table of Contents

 

 

 

       
       
       
       

 

  • fgfgfgf
  • f

gfgf

Học bổng đặc biệt lên tới 8000 SGD tương đương 130 triệu khi du học Thạc Sỹ: MBA, MBA project Management, MBA International Marketing, MBA service Management, lấy bằng Đại học Chester (Anh Quốc)

Học bổng lên đến 25% học phí cho chương trình: Dự bị, Đại học các chuyên nghành: Quản trị kinh doanh, Tài chính- Kế toán, Du lịch khách sạn và các chương trình cao đẳng nghề vè Du lịch khách sạn, lấy bằng Đại học Chester hoặc Hertfordshire (Anh Quốc).

Du học, thực tập hưởng lương tại trường 6 tháng thực tập hưởng lương 800 - 1.500 SGD một tháng tại các khách sạn, nhà hang từ 3 đến 6 sao ở Singapore.

  • Đối tượng: học sinh học hết lớp 9,10 tại Việt Nam
  • Yêu cầu: IELTS 5.5 hoặc hoàn thành bài kiểm tra của trường
  • Bằng cấp:sau khi hoàn thành khóa học, sinh viên sẽ nhận được bằng Cao đẳng các chuyên ngành Du lịch Khách sạn, Ẩm thực và Thực phẩm.
  • Đối với các sinh viên chưa đủ điều kiện Tiếng Anh, các bạn có thể đăng ký học các khóa Tiếng Anh tại Dimensions trong vòng 3 tháng hoặc 6 tháng.

Một số thông tin về Cao đẳng quốc tế Dimensions: Dimensions có 4 trường trực thuộc:

  1. School of Languages (Trường dạy về Ngôn Ngữ)
  2. School of Hospitality (Trường dạy Quản Lý Khách Sạn)
  3. School of Preparatory (Trường dạy Các khóa học dự bị)
  4. School of Higher Learning (Trường Sau Đại Học)

Đa dạng khóa học, đáp ứng được những nhu cầu và nguyện vọng của các Sinh Viên Quốc Tế.