Đại học Warsaw (UW), được thành lập năm 1816, là trường đại học tốt nhất ở Ba Lan. Mức độ cao của nghiên cứu khoa học, kết nối của nó với việc giáo dục sinh viên, sự đa dạng hấp dẫn của giảng dạy đưa trường lên vị thế là  trường Đại học tốt nhất trong nước và xếp hạng cao trên thế giới. Sinh viên của UW  thường xuyên nhận được các giải thưởng giành chiến thắng tại các cuộc thi cho tài trợ nghiên cứu.

Cơ sở hạ tầng của UW được liên tục cải thiện và phát triển. Cải tạo và mở rộng các tòa nhà, trường đại học cung cấp môi trường thuận lợi để nghiên cứu.Đại học Warsaw cung cấp các chương trình đại học, sau đại học, tổ chức các khóa học hè các khóa học nghề, khởi đầu chương trình liên ngành giới thiệu các kỹ thuật giảng dạy mới. Chúng tôi cung cấp các chương trình học để sinh viên  thích nghi với nhu cầu của thế giới đang thay đổi và những thách thức phức tạp của thị trường lao động.

Sinh viên UW được giáo dục chuyên sâu, chiến thắng nhiều cuộc thi đoạt nhiều giải vô địch. Việc phát triển khoa học và đào tạo nghề của sinh viên UW được hỗ trợ bởi văn phòng liên quan, các tổ chức, và hợp tác với các đối tác. Các công ty quốc gia tổ chức quốc tế đánh giá cao sinh viên tốt nghiệp từ UW,

Có rất nhiều sinh viên tốt nghiệp đã trở thành các doanh nhân thành công các học giả nhà văn được công nhận, bao gồm cả giải thưởng Nobel.

Study programmes

 • BA in American Studies Cultural Studies, specialization: American Studies
 • BA in Archaeology
 • BA in International Relations
 • BA in Philosophy of Being, Cognition and Value
 • Psychology Studies in English (long - cycle program)
 • MA in American Studies
 • MA in Archaeology
 • MA in Chemistry
 • MA in Development Economics
 • MA in Environmental Management
 • MA in International Business Program
 • MA in International Economics
 • MA in International Relations
 • MA in Philosophy of Being, Cognition and Value
 • MA in Political Science
 • MA in Quantitative Finance
 • International PhD Studies in Fundamental Problems of Quantum Gravity and Quantum Field Theory
 • International PhD Studies in Practical Approximation Algorithms (PAAl)
 • International PhD Studies in Nano and Bio Science
User Rating:  / 5

Copyright © 2020 NOVA Edu. All Rights Reserved.