Illinois Institute of Technology

Số lượng sinh viên: 7,800 sinh viên từ 130 quốc gia và 50 bang của Mỹ

Vị trí: thành phố Chicago.

Chicago là một thành phố lớn của Mỹ với dân số 10 triệu người và là thành phố lớn thứ ba của Hoa Kỳ, có đến 21% dân số Chicago được sinh ở nước ngoài và 36% nói một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh. Chicago nổi tiếng là một thành phố của các công ty lớn như Walgreens, Boeing, State Farm Insurance, Caterpillar, Allstate, McDonald’s

Xếp hạng trường: #103 Xếp hạng quốc gia – Top 3% Top 6% trường Kinh doanh tốt nhất #70 trường đào tạo Kỹ sư đại học tốt nhất #92 trường Luật tốt nhất # 101 ngành Khoa học máy tính #126 Ngành Toán học #123 Ngành Vật lý #135 Ngành Tâm lý học #188 Ngành sinh học #141 Hóa học

Chi phí: -      Học Phí Đại học: $45,872 -      Học Phí Thạc sỹ: $22,000 -     

Nhà ở & sinh hoạt phí: $13,000 -    

Học bổng tự động: $ 8,000 cho tất cả các hồ sơ nhập học đại học.

Yêu cầu khóa đại học: -      Tiếng Anh: TOEFL 70 – 89 hoặc IELTS 5.5 – 6.0 -      GPA: 3.0 -      SAT: 1200 hoặc 1270 – SAT Toán: 600 hoặc cao hơn -      ACT: 26 – 31 -     

Thư giới thiệu Yêu cầu khóa Thạc sỹ: -     

TOEFL: 90 hoặc IELTS 6.5 -     

GRE yêu cầu 80+