CUE được thành lập vào năm 1925, là trường đại học kinh tế lớn nhất tại Ba Lan, và là trường đại học lớn thứ ba ở Krakow, là trung tâm học tập chính Ba Lan. Số lượng sinh viên hiện đang theo học tại Đại học ước tính khoảng gần 20 000. Khuôn viện của trường bao gồm 17  mẫu Anh nằm trong vùng lân cận Old Town lịch sử thời Trung cổ Krakow, dễ dàng cho việc sử dụng các phương tiện giao thông công cộng.

Ngoài cơ sở chính tại Krakow, trường Đại học cũng có sáu trung tâm giảng dạy từ xa tại các thành phố khác nhau trong khu vực.Cuộc sống sinh viên và dịch vụ:

Một số tổ chức và hiệp hội sinh viên đang hoạt động tại trường Đại học. Bao gồm Sinh viên chính phủ, Hiệp hội các sinh viên độc lập, AIESEC (Hiệp hội quốc tế của sinh viên Kinh tế và Thương mại), ESN (Erasmus Student Network), SIFE (Sinh viên trong các doanh nghiệp miễn phí), Câu lạc bộ Đại học của Hiệp hội thể thao học, Dominanta Choir và nhiều hơn nữa.Hợp tác quốc tế:

Trường có một số địa chỉ liên lạc quốc tế. Hiện nay, có khoảng 200 đối tác trên toàn thế giới, hợp tác với các trường đại học và các tổ chức khác nhau từ châu Âu, cả Mỹ và châu Á. Các chương trình này cung cấp các chương trình trao đổi thông qua Erasmus, CEEPUS, EMBS, nhập trực tiếp, học bổng của Chính phủ và Bộ trưởng hoặc các thỏa thuận song phương, cung cấp các chương trình nghiên cứu đầy đủ bằng tiếng Anh trên cả hai bằng cử nhân và mức độ tổng thể. CUE là một thành viên của mạng lưới và các hiệp hội như EUA (Đại học Hiệp hội châu Âu), ICDE (Ủy ban Quốc tế về Giáo dục từ xa), DRC (Danube Hội nghị Hiệu trưởng), NIBES (Mạng lưới Kinh doanh quốc tế và các trường kinh tế), EMBS (châu Âu Thạc sĩ của Nghiên cứu kinh doanh).Cơ sở hạ tầng nghiên cứu và giảng dạy:

Cơ sở hạ tầng nghiên cứu và giảng dạy của trường bao gồm: Trung tâm với các phòng thí nghiệm máy tính và truy cập Internet, e-learning và Virtual Trung tâm Khoa học, Thư viện chính, Nhà xuất bản Đại học và Trung tâm In ấn.Các bậc học:

Đại học Kinh tế Crakow (CUE) cung cấp chương trình cho tất cả các cấp học và phù hợp với nguyên tắc Bologna, đó là: nghiên cứu 3 năm Cử nhân, Thạc sĩ 2 năm nghiên cứu và nghiên cứu Tiến sĩ 3 năm. Chương trình Thực tập Tùy chọn. Thực tập có thể diễn ra trong những tháng mùa hè trong một công ty ở Ba Lan - chủ yếu ở Krakow nhưng cũng có thể đến từ các thành phố khác như Warsaw, Katowice.

Chương trình học tập

 • English Track – Business Studies
 • English Track – Polish Path
 • Preparatory Course
 • BSc International Business
 • BSc Corporate Finance and Accounting
 • BSc Applied Informatics
 • MSc International Business
 • MSc Corporate Finance and Accounting
 • International Master of Business Administration (MBA) European Multicultural Integrated Management Program
 • MSc International Finance and Accounting
 • PhD Studies in Economics, Finance and Management (EFM)
User Rating:  / 5

Copyright © 2020 NOVA Edu. All Rights Reserved.