Bộ Thương Mại Mỹ (The Department of Commerce) ghi nhận những ngành nghề thuộc lĩnh vực STEM là một trong những lĩnh vực được trả lương cao nhất và có tiềm năng lớn nhất cho sự tăng trưởng trong công việc trong đầu thế kỷ 21. Báo cáo cũng ghi nhận rằng nhân viên STEM đóng vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng bền vững và ổn định của nền kinh tế nên thường được hưởng mức lương cao hơn những ngành khác.

4 lĩnh vực của STEM là:

- Khoa học (Science) là ngành học nghiên cứu và áp dụng những điều có sẵn từ thế giới tự nhiên xung quanh chúng ta. Nhờ quá trình nghiên cứu về mặt trời, mặt trăng, các hành tinh, đất đai, biển cả .... mà chúng ta có thể định nghĩa và áp dụng cho cuộc sống hàng ngày.

- Công nghệ (Technology) là ngành mang lại nhiều tiện ích cho cuộc sống dễ dàng hơn như kính thiên văn, điện tín, la bàn, máy tính, điện thoại thông minh.....

- Kỹ thuật (Engineering) đảm nhiệm giải quyết những vấn đề của thế giới như tình trạng giao thông, sự nóng lên của toàn cầu, tạo ra những thiết bị thân thiện với môi trường nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống con người.

- Toán học (Mathematics) không chỉ dùng vào việc tính chi phí chi tiêu hàng ngày, nó còn là cách con người tư duy và áp dụng tính logic trong toán học để giải quyết những vấn đề hàng ngày trong cuộc sống. Áp dụng sâu hơn, toán học có thể là cách con người tính toán các rủi ro, những cuộc đầu tư và kinh doanh phát triển trên thị trường kinh tế thế giới. Mỗi lĩnh vực trong STEM đều phụ thuộc vào toán học.

Giáo dục STEM không chỉ dừng ở việc giảng dạy 4 lĩnh vực này một cách riêng biệt mà hướng đến mối liên kết toàn diện, tính ứng dụng thực tế. Sinh viên sẽ được học về 4 lĩnh vực khoa học cơ bản này cùng nhau. Cụ thể:

- Khoa học trang bị kiến thức về khái niệm, nguyên lý, định luật, cơ sở lý thuyết.

- Công nghệ mang lại khả năng sử dụng, quản lý, hiểu biết và truy cập được công nghệ.

- Kỹ thuật trang bị kỹ năng sản xuất ra đối tượng và hiểu được quy trình để làm ra nó. Vấn đề này đòi hỏi học sinh phải có khả năng phân tích, tổng hợp, và kết hợp để biết cách làm thế nào cân bằng các yếu tố liên quan. Ngoài ra sinh viên còn có khả năng nhìn nhận ra nhu cầu và phản ứng của xã hội trong những vấn đề liên quan đến kỹ thuật.

- Toán học giúp thể hiện các ý tưởng một cách chính xác.

Một số ngành học STEM như sau: Business Statistics (Phân tích kinh doanh), Medical Scientist (Dược), Social Psychology (Tâm lý học xã hội), và tham khảo thêm ở đây.

Có thể học tập và làm việc trong lĩnh vực STEM ở đâu ngoài nước Mỹ?

Đó là: Australia, Canada, Pháp, Đức và Áo