• Sinh viên muốn xin thị thực du học thông qua chương trình CES phải đáp ứng các yêu cầu sau:
 • Được nhận vào một khóa học toàn thời gian của một trường thuộc chương trình
 • Bằng chứng đã chi trả học phí trong vòng 1 năm
 • Đạt tối thiểu 5.0 IELTS trong đó không có kĩ năng nào dưới 4.5
 • Mua Giấy chứng nhận Đầu tư Đảm bảo (GIC) từ Scotiabank với trị giá 10.000 CAD để chi trả chi phí sinh hoạt trong năm học đầu tiên tại Canada.
 • Nộp hồ sơ xin thị thực 60 ngày trước ngày nhập học.
 • Tiến hành khám sức khỏe tối thiểu 1 tuần trước ngày nộp hồ sơ thị thực.

Danh sách các trường được xét duyệt

 1. Algonquin College
 2. Assiniboine College
 3. Bow Valley College
 4. Camosun College
 5. Canadore College
 6. Capilano University
 7. Centennial College
 8. College of New Caledonia
 9. College of the Rockies
 10. Conestoga College
 11. Confederation College
 12. Douglas College
 13. Durham College
 14. Emily Carr University
 15. Fleming College
 16. George Brown College
 17. Georgian College
 18. Kwantelan Polytechnic University
 19. Humber College
 20. Lambton College
 21. Langara College
 22. Marine Institute
 23. Manitoba Institute of Trades and Technology
 24. Northern Alberta Institute of Technology
 25. New Brunswick Community College
 26. Niagara College
 27. NorQuest College
 28. North Island College
 29. Northwest Community College
 30. Red River College
 31. Saskatchewan Polytechnic
 32. Selkirk College
 33. Seneca College
 34. St.Clair College
 35. University of Fraser Valley
 36. Vancouver Island University