STT

Tên trường

 

 

Chương trình học nổi bật

1

Birmingham International College of Canada

90 Eglinton Avenue West, Torronto, ON

www.bicc-edu.com

 

-      Trung học tỉnh Ontario

-      Các môn dự bị Đại học

-      Tiếng Anh học thuật EAP, IELTS

-      Trại hè và trại đông

-      Tư vấn định hướng nghề nghiệp và ứng tuyển Đại học

2

Columbia International College

1003 Main Street West, Hamilton, ON

www.cic-totalcare.com

 

-      Dự bị đại học

-      Chuyển tiếp vào các trường đại học Toronto

-      Trung học phổ thông

-      Trung học cơ sở

-      Trại hè

3

Viamonde International (Conseil Scolaire Viamonde)

116 Cornelius parkway, Toronto, ON

www.csviamonde.ca

 

-      Chương trình trung học song bằng tiếng Pháp & tiếng Anh dành cho học sinh quốc tế từ 14 đến 18 tuổi bao gồm nhiều môn học tự chọn với các chuyên ngành: Công nghệ, Thể thao, Nghệ thuật, Tú tài IB, Nâng cao AP, STEAM

4

Great Lake College of Toronto

323 Keele street, Toronto, ON

www.glctschool.com

-      Trung học & Dự bị đại học

-      Dự bị cấp tốc

-      Tiếng Anh ESL

-      Tiếng Anh ngắn hạn và Khám phá văn hóa

5

Hamilton – Wentworth District School Board

110 King Street West, Hamilton, ON

www.hwdsb.on.ca

-      Tiếng Anh ESL

-      Nâng cao AP & Tú tài IB

-      Tiếng Pháp chuyên sâu

-      Học viện thể thao

-      Robot

-      Đào tạo kỹ năng chuyên ngành đặc biệt

6

J.Addison School

2 Valleywood Drive, Markham, ON

www.jaddisonschool.com

 

-      Mầm non theo giáo trình Montessori

-      Tiểu học và trung học

-      Nội trú

-      Nâng cao AP

-      Trại hè

7

Ottawa-Carleton District School Board

440 Albert Street, Room C315, Ottawa, ON

www.ocdsb.ca

-      Tiểu học

-      Trung học

-      Trại hè

-      Dự bị trung học

-      Anh ngữ chuyên sâu và các chương trình tìm hiểu văn hóa

8

Peel District School Board

5650 Hurontario Street, Missisauga, ON

www.peelschools.org/international

 

-      Tiểu học, Trung học cơ sở

-      Trung học phổ thông

-      Trại hè

9

Ridley College

2 Ridley Road, St.Catharines, ON

www.ridleycollege.com

 

-      Tú tài IB liên cấp tiểu học

-      Trung học tỉnh bang Ontario

-      Hoạt động thể thao: Khúc côn cầu, Chèo thuyền,, Bóng rổ, Bóng đá

-      Hoạt động nghệ thuật: Nhạc kịch, Âm nhạc, Nghệ thuật thị giác

-      Dịch vụ cộng đồng và cơ hội thực hành khả năng lãnh đạo.

10

Thames Valley District School Board

1250 Dundas Street, London, ON

www.tvdsb.ca

 

-      Tiếng Anh ESL

-      Chương trình học thuật

-      Âm nhạc, Nghệ thuật

-      Công nghệ

-      Giáo dục và Định hướng nghề nghiệp

-      Thể thao

11

UMC – Upper Madison College

UMC High School - 5075 Younge Street, Suite 500, Toronto, ON

www.umhighschool.com

-      Tiếng Anh chuyển tiếp

-      Trung học cơ sở

-      Trung học phổ thông

-      Dự bị IELTS

12

Urban International School

150 Eglinton Ave East 2F, Toronto, ON

www.uihs.ca

-      Tiếng Anh ESL

-      Trung học

-      Luyện thi IELTS

-      Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm thành công

-      Nâng cao AP

13

William Academy

3761 Victoria Park Ave, Toronto ON

www.williamacademy.ca

-      Chuong trình PTTH

-      Dự bị đại học (Lớp 12)

-      Nghệ thuật / Thể thao

-      Trại hè

-      Tiếng Anh ESL

14

York Region District School Board

36 Regatta Avenue, Richmond Hill, ON

www.yrdsb.ca

 

-      Chương trình PTTH

-      Chương trình ngắn hạn (Lớp học đẳng cấp quốc tế)

-      Anh ngữ ESL

-      Trại hè tiếng Anh