Các chương trình học đặc biệt dành cho sinh viên tại các trường PTTH trong quận trường:

 • Các khóa du lịch khám phá và thể thao
 • Chương trình học mỹ thuật
 • Chương trình học tiếng Pháp
 • Các khóa học danh dự
 • Chương trình học nghề thương mại và cắt tóc
 • Chứng nhận trường học của UNESCO
 • Học viện Hockey
 • Chương trình Tú tài quốc tế IB

Các trải nghiệm học tập:

 • Giáo viên chất lượng
 • Cơ sở vật chất, thiết bị giảng dạy được hỗ trợ công nghệ hiện đại.
 • Các chương trình học được cải tiến thường xuyên
 • Nhiều hoạt động ngoại khóa, hoạt động thể thao, các câu lạc bộ dành cho sinh viên tham gia.

+ Chương trình thể thao tập trung vào Hockey, Bóng đá, Câu cá, Rugby

+ Chương trình nghệ thuật: jazz, hip-hop, múa ba lê, Vẽ,

Các chương trình học:

 • Tú tài quốc tế IB
 • Chương trình học nâng cao
 • Học nghề
 • Thiết kế game được đưa vào chương trình học.

Nhà ở homestay:

 • Do chính quận trường quản lý
 • Các gia đình phải được chấp nhận bởi Hiệu trưởng và được thẩm định.
 • Học sinh chính là một phần trong gia đình homestay
 • Các gia đình thân thiện và hỗ trợ nhiệt tình, 97% nói tiếng Anh.