Số lượng sinh viên hiện nay: 8000 sinh viên

Học phí: 9,000 GBP và có học bổng

Khóa A levels dành cho học sinh từ 16 – 18 tuổi học tại Wakefield City Campus trong hai năm

Các môn học A levels: Truyền thông, Kinh doanh, Tiếng Anh & Nhân văn, Khoa học & Toán, Khoa học xã hội

  • Tỷ lệ đỗ A levels của trường là 96% trong đó có hơn 10 môn A levels đạt tỷ lệ đỗ 100% là: Khoa học máy tính, Hóa học, Kinh tế, Tiếng Anh, Văn học Anh, Dựng phim, Địa lý, Truyền thông đa phương tiện, Lịch sử, Luật, Toán

Trung tâm Đại học tại Wakefield College: là một lựa chọn hợp lý cho sinh viên – học phí

Các ngành đào tạo cho sinh viên quốc tế:

  • Level 4 các khóa HNC
  • Level 5 Foundation Degree, HND
  • Level 6 Các khóa cử nhân
  • Level 7 Các khóa thạc sỹ và chứng chỉ sau đại học.