Số lượng sinh viên: 7,800 sinh viên từ 130 quốc gia và 50 bang của Mỹ

Xếp hạng trường:

#103 Xếp hạng quốc gia

– Top 3% Top 6% trường Kinh doanh tốt nhất

#70 trường đào tạo Kỹ sư đại học tốt nhất

#92 trường Luật tốt nhất

# 101 ngành Khoa học máy tính

#126 Ngành Toán học

#123 Ngành Vật lý

#135 Ngành Tâm lý học #188 Ngành sinh học

#141 Hóa học

Chi phí:

- Học Phí Đại học: $45,872

- Học Phí Thạc sỹ: $22,000 -     

Nhà ở & sinh hoạt phí: $13,000 -    

Học bổng tự động: $ 8,000 cho tất cả các hồ sơ nhập học đại học.

Yêu cầu khóa đại học:

– Tiếng Anh: TOEFL 70 – 89 hoặc IELTS 5.5 – 6.0

– GPA: 3.0

– SAT: 1200 hoặc 1270

– SAT Toán: 600 hoặc cao hơn

– ACT: 26 – 31 -     

Thư giới thiệu Yêu cầu khóa Thạc sỹ:

- TOEFL: 90 hoặc IELTS 6.5

- GRE yêu cầu 80+