Trường Kinh tế Warsaw (SGH) cung cấp nhiều cơ hội để nghiên cứu kinh tế và nghiên cứu kinh doanh. Bên cạnh đó chúng tôi nghiên cứu các khoá  Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ Hệ thống giáo dục của chúng tôi thực hiện theo với các Tuyên bố Bologna, trong đó tiêu chuẩn:

  • Một hệ thống các chương trình học tập  đạt chuẩn quốc tế, bao gồm cả việc giới thiệu bổ sung bằng tốt nghiệp,
  • Một hệ thống dựa trên ba chu kỳ: một chu kỳ đầu tiên (Cử nhân) hướng đến thị trường việc làm và kéo dài ít nhất ba năm, một chu kỳ thứ hai điều kiện sau khi kết thúc chu kỳ đầu tiên và một chu kỳ thứ ba tiến sĩ nghiên cứu (Master),
  • Một hệ thống tích lũy và chuyển giao tín chỉ (ECTS),   dẫn dắt học sinh, giáo viên và nhà nghiên cứu, hợp tác với các đối tác liên quan, đảm bảo chất lượng,    đạt chuẩn của giáo dục đại học châu Âu.

Sau đại học nghiên cứu chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh. Nghiên cứu sau đại học, với sự phong phú của các khoa và các khóa học, được giải quyết cho sinh viên tốt nghiệp các trường đại học khác nhau. Ứng cử viên của chúng tôi có thể lựa chọn từ hơn 90 chương trình ở Ba Lan và tiếng Anh bao gồm cả chương trình Executive MBA uy tín của Canada.Nghiên cứu. Theo truyền thống, Trường Kinh tế Warsaw của (SGH) đã là một trung tâm nghiên cứu khoa học trong kinh tế và khoa học quản lý. Mỗi năm, kết quả nghiên cứu trong hơn 1,5 nghìn cuốn sách xuất bản, monographies, kịch bản, trình, bài báo và tài liệu nghiên cứu của chúng tôi. Mỗi năm, SGH xuất bản một báo cáo song ngữ, Ba Lan và tiếng Anh về khả năng cạnh tranh của nền kinh tế của đất nước và khoảng 150 giám định.Hợp tác quốc tế. SGH truyền thống đã được mở để trao đổi kiến ​​thức, giáo dục và kinh nghiệm nghiên cứu với các trung tâm nước ngoài học tập. Nhà trường duy trì liên lạc quốc tế hợp tác với hơn 200 trường đại học nước ngoài, và tham gia vào các hoạt động nghiên cứu được tiến hành phối hợp với các trung tâm nước ngoài. Mỗi năm các học giả nước ngoài đến thăm các trường học tham dự hội thảo và hội nghị, giảng dạy và tham gia vào các dự án nghiên cứu chung. SGH cũng có một phần trong một loạt các chương trình trao đổi sinh viên quốc tế. SGH được tham gia trong các chương trình quốc tế cho giảng viên và sinh viên.Cuộc sống sinh viên. Trong SGH có hơn 90 học sinh tổ chức có hoạt động làm cho có nhiều trường đại học với cuộc sống và hoạt động gần như không ngừng. Những người hoạt động tích cực nhất là sinh viên các hiệp hội và giữa các trường đại học hoặc các hiệp hội quốc tế như AIESEC hoặc sinh viên AEGEE Diễn đàn châu Âu.

Chương trình học:

  • BA in Management (specialisations: Entrepreneurship, Project Management)
  • BA in Quantitative Methods in Economics and Information Systems
  • BA in International Economics
  • MA in International Business (specialisations: International Business Management, Business in Central and Eastern Europe)
  • PhD in Management and Economics
  • Canadian Executive MBA
  • MA in Finance and Accounting (unique Master’s Programme with opportunity of ACCA qualification)