Danh sách các trường chính thức được miễn chứng minh tài chính khi du học Úc được áp dụng từ 1/07/2016

STT

CRISCOS CODES

TÊN TRƯỜNG

ĐỊA ĐIỂM

UNIVERSITY

1

00120C

Australian National University

Canberra

2

00017B

Bond University

Gold Coast

3

02696B

Carnegie Mellon University

Sydney

4

00113B

Deakin University

Melbourne

5

00121B

University of South Australia

Adelaide

6

00099F

University of Technology Sydney

Sydney

7

00002J

00945F

Macquarie University

Sydney

8

00008C

Monash University

Sydney

9

00213J

Queensland University of Technology

Brisbane

10

00122A

Royal Melbourne Institute of Technology

(RMIT University)

Melbourne

11

00123M

The University of Adelaide

Adelaide

12

00116K

The University of Melbourne

Melbourne

13

00003G

The University of New England

NSW

14

00098G

The University of New South Wales

Sydney

15

01032F

The University of Notre Dame Australia

Perth

16

00025B

The University of Queensland

Brisbane

17

00026A

01019C

The University of Sydney

Sydney

18

00126G

The University of Western Australia

Perth

19

03389E

Torrens University Australia Limited

Adelaide, Sydney,

Melbourne, Brisbane

COLLEGE AND INSTITUTE

1

01070M

02699B

EF International Language Sschools Pty Ltd

Brisbane

2

02551G

English Language Company Australia Pty Ltd

 

3

02649J

Flight Training Adelaide Pty Ltd

Adelaide

4

02918D

Gold Coast Language Schools Pty Ltd

Gold Coast

5

02672K

Greenwich English College Pty Ltd

 

6

02931G

Hawthorn Learning Pty Ltd

Melbourne

7

02914G

International College of Hotel Management

(ICHM Pty Ltd)

Adelaide

8

01484M

International College of Management Sydney Pty Limited (ICMS)

Sydney

9

02137M

ILSC (Brisbane)Pty Ltd

Brisbane

10

02369F

Kapland International (Brisbane) Pty Limited

Brisbane

11

00080F

Kapland International (Cainrs) Pty Limited

Caines

12

02362B

Kapland International (Manly) Pty Limited

Sydney

13

03008A

Kapland International (Melbourne & Adelaide) Pty Limited

Melbourne & Adelaide

14

01784K

Kapland International (Perth) Pty Limited

Perth

15

001165D

Kapland International English (Australia) Pty Limited

 

16

02855C

KAPS Institute of Management Pty Ltd as Trustee for the KAPS

Melbourne, Brisbane

17

00289M

Navitas English Services Pty Ltd

 

18

01857J

Monash College Pty Ltd

Sydney

19

03109G

Performance English Pty Ltd

Melbourne, Sydney

20

00312F

SAE Institute Pty Ltd

Sydney, Melbourne,

Brisbane, Perth

21

01682E

Study Group Australia Pty Ltd

 

22

02004B

TAFE Queensland East Coast

East Coast,

Queensland

23

02528G

Viva College Pty Ltd

Brisbane

24

01505M

William Angliss Institute of TAPE

Melbourne, Sydney

25

00066d

Phoenix Academy

 

HIGH SCHOOL

1

01682E

Taylors College

Sydney, Perth

2

00671

The Kilmore International School Ltd

Kilmore, Victorya

3

 

South Australia Government Schools

Adelaide

4

 

Education Quensland International (EQI)

 

5

 

John Paul International College

 

6

 

ACT Government Schools

Canberra