Cơ sở hạ tầng của UW được liên tục cải thiện và phát triển. Cải tạo và mở rộng các tòa nhà, trường đại học cung cấp môi trường thuận lợi để nghiên cứu.Đại học Warsaw cung cấp các chương trình đại học, sau đại học, tổ chức các khóa học hè các khóa học nghề, khởi đầu chương trình liên ngành giới thiệu các kỹ thuật giảng dạy mới. Chúng tôi cung cấp các chương trình học để sinh viên  thích nghi với nhu cầu của thế giới đang thay đổi và những thách thức phức tạp của thị trường lao động.

Sinh viên UW được giáo dục chuyên sâu, chiến thắng nhiều cuộc thi đoạt nhiều giải vô địch. Việc phát triển khoa học và đào tạo nghề của sinh viên UW được hỗ trợ bởi văn phòng liên quan, các tổ chức, và hợp tác với các đối tác. Các công ty quốc gia tổ chức quốc tế đánh giá cao sinh viên tốt nghiệp từ UW,

Có rất nhiều sinh viên tốt nghiệp đã trở thành các doanh nhân thành công các học giả nhà văn được công nhận, bao gồm cả giải thưởng Nobel.

Study programmes

 • BA in American Studies Cultural Studies, specialization: American Studies
 • BA in Archaeology
 • BA in International Relations
 • BA in Philosophy of Being, Cognition and Value
 • Psychology Studies in English (long - cycle program)
 • MA in American Studies
 • MA in Archaeology
 • MA in Chemistry
 • MA in Development Economics
 • MA in Environmental Management
 • MA in International Business Program
 • MA in International Economics
 • MA in International Relations
 • MA in Philosophy of Being, Cognition and Value
 • MA in Political Science
 • MA in Quantitative Finance
 • International PhD Studies in Fundamental Problems of Quantum Gravity and Quantum Field Theory
 • International PhD Studies in Practical Approximation Algorithms (PAAl)
 • International PhD Studies in Nano and Bio Science
---------------------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ NOVA
Đ.C: Số 121 Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội
Điện thoại: + 84 24 6273 4959 / +84 24 6273 4969
Hotline: 0984829806 / 0916286949
Skype: nova.edu | Facebook: duhocnova
Email: nova.edu.jsc@gmail.com Web: www.duhocnova.com