Năm học 2018 – 2019

Hạn nộp: 17 tháng 4 năm 2018

Tên chương trình: Học bổng Canada – ASEAN và Sở Giáo dục – Đào tạo Canada (SEED)

Tổ chức tài trợ: Global Affairs Canada

Đối tượng: Sinh viên các bậc học cử nhân và sau đại học ở Brunei, Darussalam, Campuchia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philipin, Singapore, Thái Lan và Việt Nam

Số  lượng học bổng: 200

Thời gian: 4 – 8 tháng ở trình độ cao đẳng hoặc đại học ; 4 đến 6 tháng ở trình độn tốt nghiệp đại học

Học  bổng bao gồm: Lệ phí visa / học phí / phí work permit, vé máy bay, bảo hiểm, sinh hoạt phí, phí đi lại, sách vở, tài liệu.

“Canada hoan nghênh các ứng viên tiềm năng từ Đông Nam Á. Việc trao đổi giáo dục cho những người trẻ đầy hứa hẹn sẽ trao quyền cho họ và đảm bảo rằng họ có thể là những tác nhân thực sự của thay đổi xã hội và kinh tế trong cộng đồng và quốc gia của họ, đồng nghiệp của họ và là một phần quan trọng trong xã hội đa văn hóa của Canada”

Các cơ sở giáo dục sau trung học của Canada có thể nộp đơn xin học bổng thay cho sinh viên từ các quốc gia có đủ điều kiện trước ngày 17 tháng 4 năm 2018. Chỉ những đơn nộp trực tiếp bởi các cơ sở giáo dục sau trung học của Canada mới được xem xét.