Simon Fraser University là trường được chọn vào top 50 về Sustainability (được tạm hiểu là tính bền vững ở tất cả các lĩnh vực như: môi trường, kinh tế và xã hội) bởi 2021 University Impact Ranking. Trường  xếp hạng 14 tại Canada và 323 trên thế giới về giáo dục và giảng dạy bởi QS Global World Rankings 2021.

Với thứ hạng cao như vậy, đầu vào SFU vô cùng khó khăn đối với sinh viên Việt Nam và sinh viên quốc tế nếu không có bằng A levels, AP, IB và điểm SAT, bởi vậy FIC là lựa chọn tốt nhất cho những sinh viên mong muốn theo học tại SFU mà chưa có đủ điều kiện đầu vào.

Chương trình nổi bật:

Quản trị Kinh doanh

Khoa học Nghệ thuật và Xã hội

Khoa học Máy tính

Khoa học Kĩ thuật

Khóa dự bị đại học SFU về kĩ năng học thuật (PAS)

Điều kiện nhập học:

UTP Stage I - Pre University : Điểm trung bình >60% và IELTS 5.5

UTP Stage II (năm nhất đại học): Điểm trung bình >70% IELTS5.5

Học Phí

Miễn phí xét đơn xin nhập học

Chương trình Chuyển Tiếp Đại Học UTP Stage II - năm 1 đại học (3 học kỳ): $C 31,266

Bảo hiểm y tế: $C 504

Phí dịch vụ sinh viên: $C 125/học kỳ

Phí sinh hoạt 1 năm: $C13,000 - $C 15,000