Năm thành lập: 1923

Loại trường: Tư thục bán trú dành cho nam và nữ từ Lớp 6-12

Số học sinh: 225

Tỷ lệ giáo viên-học sinh: 1: 6

Khóa học AP: 11

Điểm SAT trung bình: 1240

Tỷ lệ nhập học đại học: 100%

Diện tích trường: 31,5 mẫu

Website: www.providencecountryday.org