Chi phí:

 • Học phí: 20,000 AUD / năm
 • Homestay: 350 AUD / tuần
  • Chương trình Lớp 10 chuẩn bị cho bạn học vào Lớp 11 và Lớp 12. Học sinh Lớp 10 được cung cấp một chương trình giảng dạy toàn diện và tất cả học sinh học cùng một môn học. Những môn học này được thiết kế để xây dựng cho học sinh kinh nghiệm học tập tại quê nhà và chuẩn bị cho các yêu cầu của hệ thống giáo dục Victoria. Đối tượng cung cấp: • Tiếng Anh • Toán học• Khoa học• Công nghệ thông tin• Nhân văn - Lịch sử, Địa lý, Thương mại • Giáo dục thể chất và sức khỏe.
  • Chương trình phổ thông lấy bằng VCE (Victorian Certificate of Education)
 • Chương trình Lớp 10 là một năm chuẩn bị cho các khóa học chứng chỉ VCE. Học sinh Lớp 10 được cung cấp một chương trình giảng dạy toàn diện. Tất cả học sinh Lớp 10 học cùng một môn. Những môn học này được thiết kế và giảng dạy để hỗ trợ sinh viên thay đổi từ cách học sinh được dạy từ đất nước của các em sang cách dạy và học của người Úc. Có 6 môn học và mỗi môn học được phân phối thành hai đơn vị học kỳ, một trong mỗi học kỳ
 • Năm thứ 11 là năm đầu tiên của chương trình chứng chỉ VCE. Các môn học được tổ chức thành các đơn vị dài học kỳ, (6 đơn vị mỗi học kỳ). Tiếng Anh là ngôn ngữ bổ sung (EAL). Học sinh chọn 6 môn học từ danh sách các môn học được cung cấp.
 • Năm thứ 12 là năm thứ hai của chương trình chứng chỉ VCE. Các môn học được tổ chức thành các đơn vị dài học kỳ. Học sinh chọn 5 môn từ danh sách các môn được cung cấp. Nói chung, để có kết quả tốt nhất, mỗi môn học được chọn cho Lớp 12 nên được học vào Lớp 11.

Học sinh có tiêu chuẩn rất cao và được sự chấp thuận của Điều phối viên VCE của Trường trung học Ozford có thể được phép học thêm một môn học 3/4 của VCE. Học sinh có khả năng cao cũng có thể vào Lớp 12 đăng ký tham gia các Chương trình Nâng cao và Mở rộng được cung cấp bởi một số trường đại học ở Melbourne. Các chương trình này cung cấp cho sinh viên cơ hội học một môn học đại học tương đương năm đầu tiên bên cạnh khối lượng công việc học tập VCE bình thường của họ.

  • Chương trình phổ thông lấy bằng VCAL (Victorian Certificate of Applied Learning)

Chương trình Chứng chỉ học tập ứng dụng (VCAL) của Victoria chủ yếu tập trung vào việc chuẩn bị cho sinh viên giáo dục nghề nghiệp. VCAL cung cấp cho học sinh kinh nghiệm thực tế liên quan đến công việc, cũng như các kỹ năng đọc viết và toán số và cơ hội để xây dựng các kỹ năng cá nhân quan trọng. Giống như Chứng chỉ Giáo dục Victoria (VCE), VCAL là chứng chỉ trung học được công nhận.

Học sinh thực hiện chương trình học VCE năm 11 có thể đổi sang học VCAL cho năm 12. Hầu hết các học sinh sẽ có thể hoàn thành nghiên cứu VCAL trong học kỳ đầu tiên của năm 12. Học sinh không muốn tiếp tục học đại học vào cuối của năm lớp 12 nên xem xét lựa chọn này.

---------------------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ NOVA
Đ.C: Số 121 Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội
Điện thoại: + 84 24 6273 4959 / +84 24 6273 4969
Hotline: 0984829806 / 0916286949
Skype: nova.edu | Facebook: duhocnova
Email: nova.edu.jsc@gmail.com Web: www.duhocnova.com