Giáo dục tại UAB

  • Một khuôn viên chính: Bellaterra. Khuôn viên nhỏ hơn: Sabadell (khu Công nghệ, Kinh doanh và Khu vực Làm việc), Sant Pau (Y khoa)
  • Trung tâm giáo dục: 13 khoa / trường, 1 trường đào tạo sau đại học, 14 trung tâm cộng tác
  • 88 Bằng Cử nhân chính thức: 24 bằng về Khoa học Xã hội, 25 bằng về Nghệ thuật và Nhân văn, 10 bằng về Kỹ thuật, 7 bằng về Khoa học Sinh học, 9 bằng về khoa học, 13 bằng về Y khoa
  • Số giáo sư: 3.431 (giáo sư cấp cao: 339)
  • Số lượng sinh viên: 42.832. Sinh viên quốc tế: 5.068
  • Thư viện: số đầu sách: 1.006.573
  • Dịch vụ hỗ trợ sinh viên: Chỗ ở, thư viện, khu thể thao, cố vấn học tập và theo dõi, văn phòng cho sinh viên nước ngoài

UAB: Thông tin bổ sung

Những môn học có một số lượng lớn sinh viên đăng ký là Khoa học Chính trị và Xã hội, Nghiên cứu Giao thoa văn hóa và Văn hóa quốc tế, Nghiên cứu Truyền thông (nghe nhìn, truyền thông, báo chí, quảng cáo và quan hệ công chúng), Âm nhạc, Hòa bình và Xung đột, Châu Âu học và nghiên cứu toàn cầu

UAB cũng cung cấp các lựa chọn bổ sung giúp tương tác giữa các chuyên ngành khác nhau. Một trường Đại học hiện đại cho một thành phố quốc tế: Barcelona

UAB có được lợi thế từ vị thế quốc tế quan trọng, sự thịch vượng và đa dạng của các hoạt động văn hóa tại Barcelona

Trường có liên kết với các công ty quốc gia và quốc tế, các trung tâm nghiên cứu tại Catalonia, một trong số những khu vực có trình độ phát triển kinh tế xã hội cao nhất của Tây Ban Nha cũng như Châu Âu