Thang điểm Việt Nam được xét từ 1 – 10 điểm, tuy nhiên hệ thống giáo dục của mỗi nước lại có những quy định riêng.

Thông thường một cơ sở giáo dục Mỹ yêu cầu điểm trung bình (GPA – Grade Point Average) tính đến thang điểm 4, vì vậy 10 tương đương 4.0; 7.5 tương đương 3.0....

Hệ thống thang điểm Việt Nam, điểm 10 hầu như rất hiếm gặp, thậm chí ngay cả những sinh viên xuất sắc toàn diện nhất cũng không đạt được. Ngược lại, 4.0 trong lớp học Hoa Kỳ không phải là điều bất thường nếu có sinh viên nào đó đạt đến điểm số này. Theo trung tâm nghiên cứu về dạy nghề, kỹ thuật và Giáo dục Đại học thuộc Bộ giáo dục Việt Nam, một sinh viên có điểm trung bình GPA 7.5 là có thể nằm trong top 10 – 15% lớp học của mình.

Do vậy các trường của Mỹ đều chú ý nhiều hơn đến xếp loại lớp học và các kỹ năng cá nhân của sinh viên hơn là điểm trung bình.

Trên thực tế là các trường học của Việt Nam không cung cấp bảng điểm gốc cho các trường đại học khác thay cho sinh viên của họ. Các sinh viên chỉ có thể yêu cầu một bản dịch có đóng dấu đỏ của trường, và bản sao công chứng, các dịch vụ dịch thuật có thể được làm tại các văn phòng công chứng.

Hệ thống thang điểm Việt Nam

Hệ thống thang điểm Việt Nam Tương đương Xếp loại trong tiếng Việt Xếp loại trong tiếng Anh
9 - 10 A 3.6 – 4.0 Xuất sắc Excellent
8 – 8.9 B 3.0 – 3.5 Giỏi Good
7 – 7.9 C 2.5 – 2.9 Khá Fair
5 – 6.9 D 1.0 – 2.4 Trung Bình Average
< 5 F =<1.0 Không đạt Fail

(Nguồn: Education USA)