Tất cả các sinh viên muốn du học Đức đều phải nộp hồ sở tại Bộ phận Kiểm tra học vấn (Akademische Prufstlle - APS) thuộc phòng Lãnh sự và thị thực Đại sứ quán Đức tại Hà Nội để thẩm tra.

Thẩm tra APS là gì?

Tất cả các sinh viên muốn du học Đức đều phải nộp hồ sở tại Bộ phận Kiểm tra học vấn (Akademische Prufstlle - APS) thuộc phòng Lãnh sự và thị thực Đại sứ quán Đức tại Hà Nội để thẩm tra.

Sinh viên bắt buộc phải nộp hồ sơ thẩm tra APS trước khi xin học tại trường Đại học ở Đức và trước khi nộp đơn xin thị thực ở Đại sứ quán Đức tại Hà Nội hay Tổng lãnh sự quán tại Tp. HCM. Sau khi thẩm tra, nếu sinh viên đạt đầy đủ các yêu cầu sẽ được APS cấp cho một chứng chỉ hay một giấy chứng nhận để nhập học một trường Đại học ở Đức. Các chứng chỉ và giấy chứng nhận có hiệu lực vô thời hạn.

Đối với những người xin du học những ngành học thuần túy nghệ thuật như hội họa, múa, dương cầm (không dành cho những ngành học design hoặc sư phạm) và những người xin làm nghiên cứu sinh, APS được thực hiện theo thủ tục đơn giản chỉ gồm có việc thẩm tra giấy tờ mà không cần phỏng vấn

Thủ tục APS-Thông thường dành cho những sinh viên và những người đã tốt nghiệp ĐH tại Việt Nam muốn xin học tại một trường ĐH hoặc trường ĐH (FH) hoặc ở một trường dự bị ĐH của Đức.

Thủ tục hồ sơ và phỏng vấn tại APS gồm những gì?

  • Thủ tục bao gồm thẩm tra hồ sơ – phỏng vấn – cấp chứng chỉ - Xin học tại các trường Đại học Đức - Xin cấp thị thực tại Đại sứ quán Đức hoặc Tổng lãnh sự quán Đức tại Tp HCM. Thời gian xét duyệt khoảng 4 tuần
  • Hồ sơ xin học cho kỳ mùa hè phải nộp từ tháng 9 năm trước & kỳ mùa đông nộp chậm nhất là tháng 3.
  • Các cuộc phỏng vấn diễn ra trong hai kỳ mỗi năm vào tháng 11 và tháng 5.
  • Nếu không đạt, cuộc phỏng vấn có thể được thực hiện lại sau đó 6 tháng (có thể xin phỏng vấn qua Email). Mỗi người được phép phỏng vấn lại 2 lần.

(Nguồn: DAAD)

Chuyển đổi tín chỉ Việt Nam dang ECTS

Hệ tín chỉ Châu Âu. (European Credit Transfer and Accumulation System)

Việt Nam Đức
Để đạt được 01 tín chỉ, một sinh viên cần dành từ 42.5 giờ - 90 giờ Để đạt 01 tín chỉ, một sinh viên Đức cần 30 giờ học / thực hành / thực tập / tự học
-      Trường Đại học Ngoại Thương:Một tín chỉ tương đương 1.42 – 1.83 Credits-      Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng:Một tín chỉ tương đương 1.42 – 02 Credits-      Học viện Ngân Hàng:Một tín chỉ tương đương 1.42 – 02 Credits  Một năm học Chính quy được cấp 60 Credits – một học kỳ (1/2 năm) 30 Credits và một kỳ (1/3 năm) 20 CreditsMột năm học chính quy là 1.800 giờ học /thực hành/thực tập/tự học nên có thể xem 1 Credit tương đương với 30 giờ học / thực hành/ thực tập / tự học 

 (Nguồn: Hỗ trợ sinh viên du học Đức)