Đại học công nghệ Wroclaw là trường Đại học dẫn đầu Ba Lan về trung tâm giáo dục và khoa học. Trường có vị trí hàng đầu trong số những trường Đại học Kỹ thuật của Châu Âu và thế giới với những công trình nghiên cứu, giảng dạy, đổi mới và hợp tác.

User Rating:  / 5

Copyright © 2020 NOVA Edu. All Rights Reserved.