Đại học Công nghệ Warsaw là trường đại học kỹ thuật lâu đời nhất Ba Lan. Trong hơn 180 năm, trường  đã đào tạo được nhiều thế hệ kỹ sư, do đó đã đóng góp đáng kể cho sự phát triển của khoa học kỹ thuật. Các khoa của trường đại học và giáo viên giảng dạy đảm bảo một chất lượng giáo dục cao. Các lĩnh vực nghiên cứu mới được đưa ra, phòng thí nghiệm mới được tạo ra, việc hợp tác với ngành công nghiệp và các trung tâm nước ngoài được phát triển.  Đại học Công nghệ Warsaw là nơi mà truyền thống đáp ứng được hiện đại.

User Rating:  / 5

Copyright © 2020 NOVA Edu. All Rights Reserved.