Giới thiệu về trường

UCIC được đặt tại Alice Candy, nằm trong khuôn viên của Trường Đại học Canterbury và các học sinh sẽ có quyền truy cập vào các cơ sở dữ liệu và dịch vụ của trường. UC International College cung cấp một lộ trình độc quyền dành cho các học sinh quốc tế vào các chương trình đại học của Đại học Canterbury và các Chương trình Chuyển tiếp Đại học (University Transfer Programmes – UTPs) duy nhất ở New Zealand

Giới thiệu về trường

Học sinh phải đáp ứng các yêu cầu trình độ tiếng Anh tối thiểu trước khi bắt đầu chương trình học tại UCIC. Khi kỹ năng tiếng Anh của học sinh không đủ, học sinh có thể được giới thiệu đến CCEL College of English để hoàn thành khóa học tiếng Anh có liên quan trước khi bắt đầu học theo quyết định của UCIC.

Sau khi hoàn thành khóa học Tiếng Anh (English for Academic Purposes – EAP), nếu học sinh đạt mức EAP 2 tại CCEL và đáp ứng một số yêu cầu như tốt nghiệp THPT với điểm trung bình các môn (tùy thuộc vào ngành mà học sinh chọn tại UC) từ 6.0 đến 7.0 thì học sinh có thể chuyển thẳng lên các chương trình học tại UC. Tương tự, nếu học sinh ứng tuyển vào UC nhưng không đáp ứng được những yêu cầu trên thì có thể chọn học khóa dự bị đại học (Foundation Studies Certificate – FSC) hoặc các Chương trình Chuyển tiếp Đại học của UCIC.

Khóa dự bị đại học giúp các học sinh đạt đủ điều kiện đầu vào tất cả các chương trình học tại Đại học Canterbury. Học sinh có thể bắt đầu học vào tháng 2, tháng 6 hoặc tháng 10 hằng năm và học trong 2 kỳ.

Các chương trình chuyển tiếp đại học (UTPs) có thể giúp học sinh học trực tiếp từ năm 2 tại Đại học Canterbury. Để hoàn thành UTP, học sinh học từ 2 đến 3 kỳ.