Giới thiệu về trường

Sinh viên khi học tập tại trường được hướng dẫn từng bước đăng ký với UCAS khi nộp đơn xin đại học; được hướng dẫn lựa chọn ngành nghề phù hợp trong tương lai; được hỗ trợ tạo dựng bài luận về bản thân và chuẩn bị người giới thiệu. Trường hướng dẫn sinh viên luyện phỏng vấn và luyện thi vào Oxbridge và y khoa bao gồm các bài kiểm tra UKCAT và BMAT, LMAT.

Nếu các sinh viên không chú trọng vào trường xếp hạng cao thì hai năm học A-levels tại OTC sẽ giúp các bạn có được nền tảng kiến thức vững vàng để học bất cứ trường đại học nào và đạt kết quả cao.

Vị trí của trường