Với tiếng tăm và nền tảng giáo dục đạt được, cơ sở vật chất tuyệt vời và các hoạt động ngoại khóa phong phú, Cardiff Sixth Form College (CSFC) tập trung trong việc phát triển học sinh, thúc đẩy phát triển tài năng cá nhân.