Trường thành lập năm 1973  tập trung vào giáo dục sixth form – cho học sinh lứa tuổi từ 16 tuổi trở lên, với ba cơ sở, MPW tạo ra những mục tiêu nhất định cho học sinh, mỗi cơ sở đều được trang bị cơ sở vật chất tốt, cung cấp môi trường giáo dục chuyên nghiệp và thân thiện cho sinh viên.