Đại học công nghệ Wroclaw được thừa kế từ trường Đại học Đức Konigliche Technische Hochschule Breslau và tiếp nhận di sản trí tuệ từ Trường Đại học Bách Khoa Lviv. Trường bắt đầu hoạt động từ năm 1945, ngày nay đã trở thành một trường đại học kỹ thuật tốt nhất và lớn nhất Ba Lan được dẫn dắt bởi 2163 giáo viên của 16 khoa:

Trường có vị trí hàng đầu trong số những trường Đại học Kỹ thuật của Châu Âu và thế giới với những công trình nghiên cứu, giảng dạy, đổi mới và hợp tác.

Địa chỉ của trường

Trường có vị trí hàng đầu trong số những trường Đại học Kỹ thuật của Châu Âu và thế giới với những công trình nghiên cứu, giảng dạy, đổi mới và hợp tác.

 • Khoa học máy tính,
 • Kỹ sư cơ khí,
 • Kỹ sư điện tử & máy tính,
 • Kiến trúc,
 • Kỹ sư cầu đường,
 • Kỹ sư hóa,
 • Công nghệ sinh học,
 • Truyền thông,
 • Kỹ sư tự động hóa,
 • Quản lý,
 • Toán ứng dụng

Trường đứng đầu trong nhóm công nghệ hiện đại bao gồm Máy tính, Điện tử, Khoa học vật liệu, Khoa học môi trường