Đại học Công nghệ Warsaw là trường đại học kỹ thuật lâu đời nhất Ba Lan. Trong hơn 180 năm, trường  đã đào tạo được nhiều thế hệ kỹ sư, do đó đã đóng góp đáng kể cho sự phát triển của khoa học kỹ thuật. Các khoa của trường đại học và giáo viên giảng dạy đảm bảo một chất lượng giáo dục cao. Các lĩnh vực nghiên cứu mới được đưa ra, phòng thí nghiệm mới được tạo ra, việc hợp tác với ngành công nghiệp và các trung tâm nước ngoài được phát triển.  Đại học Công nghệ Warsaw là nơi mà truyền thống đáp ứng được hiện đại.

Địa chỉ của trường

Đại học Công nghệ Warsaw là trường đại học kỹ thuật lâu đời nhất Ba Lan. Trong hơn 180 năm, trường  đã đào tạo được nhiều thế hệ kỹ sư, do đó đã đóng góp đáng kể cho sự phát triển của khoa học kỹ thuật.

 • BSc in Civil Engineering
 • BSc in Electrical Engineering
 • BSc in Electrical and Computer Engineering
 • BSc in Aerospace Engineering
 • BSc in Power Engineering
 • BSc in Computer Science
 • BSc in Environmental Engineering
 • MSc in Civil Engineering
 • MSc in Electrical Engineering
 • MSc in Electrical and Computer Engineering
 • MSc in Aerospace Engineering
 • MSc in Power Engineering
 • MSc in Computer Science
 • MSc in Environmental Engineering
 • MSc in Management and Production: Global Production Engineering and Management
 • MSc in Architecture and Urban Planning: Architecture for Society of Knowledge
 • MSc in Management of Sustainable Enterprise
 • Erasmus Mundus Master Programme in Advanced Robotics – EMARO
 • Erasmus Mundus master’s Programme M.E.S.C. – Materials for Energy Storage and Conversion
 • Erasmus Mundus Master Optics in Science and Technology OpSciTech
 • EMBA – Executive MBA, IMBA – International MBA