Các khóa học và yêu cầu đầu vào của các trường trong hệ thống trường của Tập đoàn giáo dục KAPLAN

Kaplan International College Bournemouth

Chương trình đào tạo Chuyên ngành Thời gian học Yêu cầu Chuyển tiếp Bằng cấp
Bournemounth University International Foundation Certificate (BUIFC)Chương trình dự bị đại học quốc tế Kinh doanh,Tài chính và Luật.Máy tínhThiết kế và kỹ sưPhương tiện truyền thôngDu lịch khách sạn 30 tuần IELTS 5.0 ( các kỹ năng trên 4.0) Năm 1 Bournemounth University
Diploma in Business and ManagementChương trình cao đẳng chuyên nghành kinh doanh và quản trị Tài chính kế toánHệ thống thông tin doanh nghiệpKinh doanh và quản lýHành vi tổ chứcNguyên lý tiếp thịQuản lý tài chính kế toánKinh tế họcLuật kinh doanh 46 tuần 4 kỳ: IELTS 5.5 ( các kỹ năng trên 5.0, đọc và viết trên 4.0))  Năm 2 Bournemouth UniversityThe University of East AngliaUniversity of BuckinghamOxford Brookes University
30 tuần 2 kỳ: IELTS 6.0 ( các kỹ năng trên 5.5, Đọc và viết trên 5.0)
Pre-Master/ Pre-MBA  Tiếng AnhQuản trị kinh doanh, Tài chính, Marketing, Phương pháp nghiên cứu, Toán học ứng dụng, Quản trị nhân lực, Truyền thông,Khoa học xã hội, Hệ thống thông tin doanh nghiệp, Dự liệu truyền thông mạng, Luật, Quản trị du lịch khách sạn.  10 tuần IELTS 6.0 (các kỹ năng trên 5.5) MA ( Master of Arts)MSc ( Master of Science)Med (Master of Education)LLM ( Master of Law)MBA ( Master of Business Administration) The University of GlassgowBournemouth UniversityThe University of EdinburghCity University LondonCardiff UniversityAberdeen UniversityHeriott Watt UnversityThe University of DundeeThe University of BristolThe University of Essex
20 tuần30 tuần IELTS 5.5

Glasgow International College

Chương trình đào tạo Chuyên ngành Thời gian học Yêu cầu Chuyển tiếp
Foundation Certificate inChương trình Dự bị chuyên ngành Kinh doanh: kinh tế, chính sách, quản lýKhoa học xã hội: chính sách, lịch sử, Châu Âu học,kinh tế xã hộiKỹ sư: thiết kế máy, Cơ khí,hệ thống hàng không.Khoa học:Khảo cổ, thực vật, Hoá học, môi trường, toán học và vật lý… 2 kỳ Tốt nghiệp lớp 12IELTS 5.0; 5.5 Năm 2 /Cao đẳng quản lý/kinh doanh và năm 3Lấy bằng trường University of Glassgow
Diploma Kinh doanhKỹ sư  2 kỳ Tốt nghiệp lớp 12Đã qua chương trình Dự bịIELTS 6.5 Năm 3Lấy bằng Degree trường University of Glasgow
Pre-Master Kinh doanhKhoa học xã hội và Luật 2 kỳ Tốt nghiệp Đại học 3 năm hoặc tương đươngIELTS 5.5 tất cả các kỹ năng trở lên MScMasterMRes ( Master of Research)

Nottingham Trent International College

Khoá học Chuyên ngành Thời gian Yêu cầu Kỳ nhập học Học phí
Foundation Certificate   Nghệ thuật thiết kếTruyền thông đa phương tiệnMáy tínhKinh doanh, Luật và Khoa học xã hội 2 kỳ IELTS 5.0 (các kỹ năng trên 4.0) Tháng 9 Tháng 1Tháng 2 £10,250-£11,000
3 kỳ(Enhancement- Tăng cường) IELTS 5.0;5.5(các kỹ năng trên 4.0) Tháng 9Tháng 10 £11,250-£12,000
3 kỳ(Language- Ngôn ngữ) IELTS 4.5;5.0 (các kỹ năng trên 4.0) Tháng 9Tháng 1 £11,250-£12,000
International Year One   Kinh doanhMáy tính 2 kỳ IELTS 6.0 (các kỹ năng trên 5.0) Tháng 9Tháng 1Tháng 2 £10,500
3 kỳ IELTS 5.5   (các kỹ năng trên 5.0) Tháng 9Tháng 10Tháng 1 £11,490
Graduate Diploma Kinh doanhMáy tínhThư viện,bảo tàng và quản lý di sảnQuan hệ công chúngBáo chí,truyền thông và thông tin liên lạcPháp lýTâm lý học và sức khoẻ cộng đồng 2 kỳ IELTS 5.5 các kỹ năng trở lên Tháng 9Tháng 1Tháng 2 £10,250
3 kỳ IELTS 5.5 các kỹ năng trở lên Tháng 9Tháng 10Tháng 1 £11,250

Kaplan International College London and City University London

Khoá học Chuyên ngành Thời gian học Yêu cầu Kỳ nhập học Học phí
Foundation Certificate Kinh doanh, Luật và Khoa học xã hộiKhoa học và Kỹ sư  2 kỳ IELTS 5.5 (các kỹ năng trên 4.5) Tháng 9Tháng 1Tháng 2  £11,170£12,250
3 kỳ(Enhancement- Tăng cường) IELTS 5.5 (các kỹ năng trên 4.5) Tháng 9Tháng 10 £12,990£13,245
3 kỳ(Language- Ngôn ngữ) IELTS 5.0 (các kỹ năng trên 4.0) Tháng 9Tháng 1 £12,990£13,245
Graduate Diploma Kinh doanh, Luật và Khoa học xã hộiKhoa học và kỹ sư  2 kỳ IELTS 5.5 các kỹ năng trở lên Tháng 9Tháng 1Tháng 2 £11,750
3 kỳ IELTS 5.5 các kỹ năng trở lên Tháng 9Tháng 10 £12,990

Liverpool International College and University of Liverpool

Khoá học Chuyên ngành Thời gian học Yêu cầu Kỳ nhập học Học phí
Foundation Certificate    Kinh doanh,Luật và Khoa học xã hội  2 kỳ IELTS 5.5 (các kỹ năng trên 4.5) Tháng 9Tháng 1Tháng 2 £11,150
3 kỳ(Enhancement- Tăng cường) IELTS 5.5 (các kỹ năng trên 4.5) Tháng 9Tháng 10 £12,750
3 kỳ(Language- Ngôn ngữ) IELTS 5.0 (các kỹ năng trên 4.0) Tháng 9Tháng 1 £12,750
Khoa học và Kỹ sư 2 kỳ IELTS 5.5 (các kỹ năng trên 4.5) Tháng 9Tháng 1Tháng 2 £12,250
3 kỳ(Enhancement- Tăng cường) IELTS 5.5 (các kỹ năng trên 4.5) Tháng 9Tháng 10 £13,245
3 kỳ(Language- Ngôn ngữ) IELTS 5.0(các kỹ năng trên 4.0) Tháng 9Tháng 1 £13,245
3 kỳ( Toán và Khoa học) IELTS 5.5 (các kỹ năng trên 4.5) Tháng 9Tháng 10 £13,245
Graduate Diploma   Kinh doanh, Luật và Khoa học xã hội 2 kỳ IELTS 5.5 các kỹ năng trở lên Tháng 9Tháng 2Tháng 1 £11,500
3 kỳ IELTS 5.5 các kỹ năng trởlên Tháng 9Tháng 10Tháng 1 £12,750
Khoa học và Kỹ sư 2 kỳ IELTS 5.5 các kỹ năng trởlên Tháng 9Tháng 1Tháng 2 £11,500
3 kỳ IELTS 5.5 các kỹ năng trởlên Tháng 9Tháng 10Tháng 1 £12,750

Kaplan International College and University of Brighton

Khoá học Chuyên ngành Thời gian học Yêu cầu Kỳ nhập học Học phí
Foundation Certificate Nghệ thuật và thiết kế  2 kỳ IELTS 5.5 (các kỹ năng trên 4.5) Tháng 1 £11,750
3 kỳ IELTS 5.0(các kỹ năng trên 4.0) Tháng 9 £12,750
Kinh doanh,Khách sạn,Du lịch và Khoa học xã hộiMáy tính và công nghệ sáng tạo  2 kỳ IELTS 5.5 (các kỹ năng trên 4.5) Tháng 9Tháng 1Tháng 2 £10,250
3 kỳ(Language- Ngôn ngữ) IELTS 5.0(các kỹ năng trên 4.0) Tháng 9Tháng 1 £11,250
3 kỳ(Enhancement- Tăng cường) IELTS 5.5 (các kỹ năng trên 4.5) Tháng 9Tháng 10 £11,250
Kỹ sưKhoa học 2 kỳ IELTS 5.5 (các kỹ năng trên 4.5) Tháng 9Tháng 1Tháng 2 £10,750
3 kỳ(Language- Ngôn ngữ) IELTS 5.0(các kỹ năng trên 4.0) Tháng 9Tháng 1 £11,745
3 kỳ(Enhancement- Tăng cường) IELTS 5.5 (các kỹ năng trên 4.5) Tháng 9Tháng 10 £11,745
International Year One Kinh doanh 2 kỳ IELTS 6.0 (các kỹ năng trên 5.0) Tháng 9 tháng 1Tháng 2 £10,500
3 kỳ IELTS 5.5 (các kỹ năng trên 5.0) Tháng 9Tháng 1Tháng 2 £11,490
Graduate Diploma Nghệ thuật và Thiết kếKinh doanh, Khách sạn, Du lịch và Khoa học xã hộiKhoa học và Kỹ sư 2 kỳ IELTS 5.5 các kỹ năng trởlên Tháng 9Tháng 1Tháng 2 £11,750
3 kỳ IELTS 5.5 các kỹ năng trởlên Tháng 9Tháng 10 £12,750

Kaplan International College and University of the West of England

Khoá học Chuyên ngành Thòi gian học Yêu cầu Kỳ nhập học Học phí
Foundation Certificate Kinh doanh, Luật và Khoa học Xã hộiKhoa học và Kỹ sư 2 kỳ IELTS 5.5 (các kỹ năng trên 4.5) Tháng 9Tháng 1Tháng 2Tháng 5 £10,250
3 kỳ(Language- Ngôn ngữ) IELTS 5.0(các kỹ năng trên 4.0) Tháng 9Tháng 1 £11,250
3 kỳ(Enhancement- Tăng cường) IELTS 5.5 (các kỹ năng trên 4.5) Tháng 2Tháng 10 £11,250
International Year One Kinh doanhKỹ sư 2 kỳ IELTS 6.0 (các kỹ năng trên 5.0) Tháng 9Tháng 1Tháng 2 £10,500
3 kỳ IELTS 5.5 (các kỹ năng trên 4.5) Tháng 9Tháng 10Tháng 1 £11,490
Pre-Master Kinh doanh, Luật và Khoa học xã hộiKhoa học và Kỹ sư 2 kỳ IELTS 5.5 các kỹ năng trởlên Tháng 9Tháng 1Tháng 2Tháng 5 £10,250
3 kỳ IELTS 5.5 các kỹ năng trởlên Tháng 9Tháng 10 £11,250

Kaplan International College London and University of Westminster

Khoá học Chuyên ngành Thời gian học Yêu cầu Kỳ nhập học Học phí
Foundation Certificate Kinh doanh,Luật và Khoa học xã hộiKhoa học và Kỹ sư  2 kỳ IELTS 5.5 (các kỹ năng trên 4.5) Tháng 9Tháng 1Tháng 2 £11,750£12,250
3 kỳ(Enhancement- Tăng cường) IELTS 5.5 (các kỹ năng trên 4.5) Tháng 9Tháng 10  £12,990£13,245
3 kỳ(Language- Ngôn ngữ) IELTS 5.0(các kỹ năng trên 4.0) Tháng 9Tháng 1 £12,990£13,245
Graduate Diploma Kinh doanh, Luật và Khoa học xã hộiXã hội và Kỹ sư 2 kỳ IELTS 5.5 các kỹ năng trởlên Tháng 9Tháng 2Tháng 1 £11,750
3 kỳ IELTS 5.5 các kỹ năng trởlên Tháng 9Tháng 10 £12,990